O warsztatach

Warsztaty pisania ikon to modlitwa przy pisaniu ikony Mandylionu – dla osób początkujących, które chcą zapoznać się z pracą ikonopisania lub Matki Bożej Hodegetria – dla grupy zaawansowanej

To warsztaty plastyczne podczas których uczestnicy zapoznają się z symboliką ikon, podstawowymi wiadomościami na temat pisania ikon oraz ze sposobem malowania temperą jajową.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek w sali biblioteki parafialnej Kościoła pw. Marii Magdaleny w Warszawie

Na zajęcia uczestnicy proszeni są o przyniesieni ze sobą:

– okrągłych pędzelków z włosia wiewiórki lub sobola o numerach 1, 2, 6 i płaskiego pędzelka ze sztucznego włosia o numerze 6

– palety i pojemniczków na wodę i spoiwo

– bloku rysunkowego i kalki technicznej

– ołówek, cyrkiel (wszystkie materiały dostępne są w sklepach dla plastyków)

-pigmenty, złoto, mikstion, werniks i inne materiały, zapewnione będą w ramach jednorazowej opłaty ustalonej na spotkaniu organizacyjnym